Elektroninių dokumentų valdymas

 • Teksto ir vaizdo elektroninių dokumentų priskyrimas pagal darbo vietas
 • Dokumentų periodiškumo ir užduočių priminimų nustatymai
 • Individualizuotas kontrolinių klausimų formavimas
 • Pasirašymas pažangiuoju elektroniniu parašu
Elektroninių dokumentų valdymas

E. Mokymai

 • Automatinis periodinių mokymų ir žinių patikrinimo paskyrimas
 • Įgytų kompetencijų pažymėjimų generavimas
 • Nuotolinis mokymasis patogiu metu
 • Individualizuotas kontrolinių klausimų ir baigiamojo žinių tikrinimo testo formavimas 
E. Mokymai

ISO 45001 standartas

 • Įmonės valdymo struktūros ir atsakomybių DSS srityje formavimo funkcija
 • DSS veiklos planavimas įmonės struktūriniuose vienetuose
 • Vidaus komunikavimas: darbuotojų įtraukimas į DSS prevencinių priemonių įgyvendinimą, grįžtamojo ryšio užtikrinimas
 • Darbuotojų informavimas: incidentai, jų analizė ir korekciniai veiksmai
ISO 45001 standartas

Rizikos valdymas

 • Rizikos veiksnių darbo vietose skaitmeninimas
 • Funkcija „Leidimas dirbti“ („Permit To Work“) skaitmenizuotose darbo vietose
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės audito modulis su pažeidimų registru
 • Galimai pavojingų situacijų ir incidentų registracijos funkcija
Rizikos valdymas

Virtualus „darbo kabinetas“

 • Proaktyvi komunikacija su sistemos vartotojais
 • Valdymo skydelio pritaikymas prie vartotojo pareigų ir atsakomybių
 • Individualizuotų suvestinių formavimas
Virtualus „darbo kabinetas“

Daugiakalbiškumas ir patikimumas

 • Visos funkcijos atkartojamos lietuvių, anglų ir rusų kalbomis
 • Sistema pritaikyta visų ekonominių veiklos rūšių įmonėms
 • Adaptyvus, pritaikytas mobiliems įrenginiams, dizainas
 • Duomenų šifravimas ir atsarginės kopijos
Daugiakalbiškumas ir patikimumas
Turite klausimų? Parašykite mums